Aa

Аудиометрия

Описание
Аудиометрията е тест за изследване на слуха. Способността да чуваме се дължи на дразненено на нервите във вътрешното ухо при достигане на звук до тях. Получената информация се обработва в мозъчния център на слуха. Силата на звука се измерва в децибели. Колкото по-високи са децибелите, толкова по-увреждащо действие има звука. Звук над 85 децибела (какъвто има силната музика или един концерт) водят до загуба на слуха само след няколко часа. Честотата на звука се измерва в Херц. Човешкото ухо е пригодено да чува в рамките на определена честота и загубата на слух може да е само за дадени честоти. Чрез аудиометрията се измерва способността на всяко ухо да чува определена сила и честота на звука. Методът позволява да се измери костната и въздушната проводимост на ухото.

Защо се прави
Аудиометрията се провежда с цел установяване на причината за намаления слух в ранен етап от болестното състояние. Определя се за каква сила и честота на звука съществува затруднено чуване.

Рискове
Няма

Как да се подготвите
Не е нужна подготовка. Цялото изследване отнема около 1 час.

Какво да очаквате
Изследващият лекар ще Ви обясни подробно в какво се състои изследването и какво се очаква от Вас. Преди започване на теста,вероятно ще бъде проведено обикновено изследване на слуха с шепот или с допиране на метален предмет (наречен камертон) към костите на черепа. След това аудиометрията се провежда в звукоизолирана от външен шум стая. На ушите се поставят аудиофони и към всяко ухо поотделно се подава звук с различна сила и честота, от ниска към висока. Когато чуете ясно дадения звук, давате знак с ръка или натискате бутон. След това към ушите се прикрепва устройство наречено костен осцилатор.Чрез него се тества костната проводимост. Резултатите от изследването се регистрират автоматично или от лекаря и се представят под формата на аудиограма. След приключване на теста можете да се върнете към обичайните си занимания.

Резултати
Разчитането може да отнеме известно време, но става в рамките на деня. Лекарят ще обсъди с Вас резултатите