Aa
Кардиология

Аорто-коронарен байпас

Антиаритмична хирургия (хирургия за лечение на аритмия, процедура Cox-Maze Iv)

Въпреки напредъка на методите на инвазивната кардиология много пациенти с исхемична болест на сърцето (ИБС) имат показания и/или на определен етап достигат до хирургично лечение. Придържаме се към съвременните препоръки, според които лечението при тези пациенти да се обсъжда и провежда от т. нар. „кардиологичен екип“ специалисти (инвазивен кардиолог, функционален кардиолог и кардиохирург).

Хирургичното лечение на ИБС е аорто-коронарен байпас – състои се в заобикаляне на стеснените участъци на коронарните съдове, като по този начин се подобрява кръвоснабдяването на сърдечния мускул.

Стандартно като материал за байпас се използва автовена (собствена вена от крака – vena saphena magna) и/или лявата вътрешна гръдна артерия (arteria mamaria interna). Поради доказаните научно предимства, при подходящи пациенти се прилага тотална артериална реваскуларизация (аrteria mamaria, a. radialis, a. gastroepiploica).

Процедурата се извършва както с екстракорпорално кръвообращение (машина „сърце-бял дроб“' със спиране на сърцето), така и на „биещо сърце“.  При реваскуларизацията на „биещо сърце” (от английски: оff-pump coronary artery bay-pass или съкратено OPCAB) анастомозите към съдовете на сърцето се осъществяват с помощта на специални стабилизатори, без да се спира сърдечната дейност.

Тази иновативна техника е с доказано по-малката инвазивност за организма – избягват се страничните ефекти на изкуственото кръвообращение. Има данни, че OPCAB хирургията намалява случаите на следоперативни неврологични и бъбречни усложнения, което от своя страна води и до по-бързото възстановяване на оперираните пациенти.