Aa
Кардиохирургия

Антиаритмична хирургия (хирургия за лечение на аритмия, процедура Cox-Maze Iv)

Съвременна модификация на класическата операция Maze, която прилагаме при пациенти с аритмия, неподдаващи се на медикаментозно лечение.

Предсърдното мъждене може да се яви самостоятелно или да съпътства друго сърдечно заболяване. Във всички случаи наличието му води до дискомфорт за пациента и влошаване на физическото му състояние. Нерядко резултатът от една успешна сърдечна операция е незадоволителен за болния поради следоперативно наличие на аритмия и именно с приложението на хирургичната аблация може значително да се подобри функционалния капацитет и субективното усещане за благополучие. При определени показания аблацията за предсърдна аритмия може да се приложи като самостоятелна процедура с използването на минимално инвазивни методи.