Ректорът на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков и Фикри Кипер, директор „Човешки ресурси“ на Acibadem City Clinic, подписаха споразумение за сътрудничество между двете институции.

На събитието присъстваха деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев, доц. д-р Боряна Богданова, зам.-декан „Партньорства с бизнеса и общност на завършилите студенти“ на Стопанския факултет и ръководител на Кариерния център, Станислава Павлова, мениджър „Подбор на персонал“ в Acibadem City Clinic, и Росена Иванова-Гявурова, мениджър „Организационно развитие“ в Acibadem City Clinic. 

По време на разговора бе обсъдена важността и ползите за двете страни от сътрудничеството, а Фикри Кипер изтъкна, че стажовете са полезни за студентите и за работодателите, защото дават възможност на двете страни да се опознаят взаимно.

Целта на споразумението е двете институции да съдействат за подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката, управлението и моделирането на големи данни в бизнеса и финансите чрез повишаване на техните теоретични знания и развиване на практически умения.

Предвиждат се още провеждане на студентски стажове и посещения с цел подпомагане кариерното ориентиране на студентите, провеждане на съвместни специализирани обучения, кръгли маси, конференции и други събития съобразно потребностите на практиката, включително по линия на следдипломната квалификация на Университета.

Споразумението включва и съдействие за подобряване на материалната среда на образователния процес в съответствие с нуждите на преподаването в областта на финансите, икономиката и управлението, както и съдействие за учредяване на стипендии за студенти на Стопанския факултет.