Специализирани центрове

Център за лечение на болката

Политиката на болничната група Аджибадем Сити Клиник е въвеждане на провеждането на психо-социален скрининг на онкоболните пациенти при постъпването им за лечение в болницата. Това дава следните възможности:

- Да бъде осигурен индивидуален подход към пациента спрямо неговата специфична психо-социална и здравословна проблематика;

- Пациентът и неговите близки да бъдат подкрепяни и проследявани в хода на лечението, и евентуалните промени в него;

- Да се оказва навременно информиране и практическо съдействие на пациента;

- Да бъде подпомагана връзката между пациента, близките и медицинския екип.


Емоционална подкрепа и психологично консултиране на семейството по отношение на общуването с пациента в контекста на болестта и неговото обгрижване, разговорите за информиране на децата и други близки, и подпомагане на справянето със собствените емоционални преживявания във връзка с настъпването на болестта и промените в живота на семейството.

Повече от 1,5 милиарда по света страдат от хронична болка, като това е и най-честата причина пациентите да търсят помощ от лекар. Между 3 и 4,5% от населението страда от невропатична болка. Най-честата неонкологична болка е тази в кръста – 27%, следвана от главоболието и мигрената – 15%, болката във врата – 15%, тази в областта на лицето – 4%. На определен етап от живота си над 90% от хората имат болка в гръбнака, като причина за това могат да бъдат междупрешленните дискове и стави, спиналните нерви, както и сакроилиачните стави. За съжаление при над 40% от подложилите се на операция, последната не води до облекчаване на страданието.

Болката е и един от най-неприятните симптоми на онкологичното заболяване. В напредналите стадии е налице при 50 - 75% от пациентите, като при 10-15% от тях тя не се поддава на фармакологично лечение. Тъжната статистика е, че около 28% от онкологично болните пациенти умират в силни болки в дома си, въпреки предписаните им аналгетични средства.

Всички пациенти със средна към силна болка, която е трудна за овладяване и/или има потенциал за хронифициране, са показани за консултация със специалист по болката и преценка за използване на интервенционални техники на обезболяване.
Повлияването на болката е възможно по два различни начина: медикаментозно и чрез обезболяващи интервенции. Въпреки приема на подходящите за целта медикаменти, при около 15% от пациентите така и не се постига задоволително ниво на обезболяване. Именно това са и кандидатите за използване на интервенционални техники за лечение на болката.


Последните могат да бъдат разделени на две големи групи:

1.Модулационни (диагностични/прогностични/терапевтични) – целта им е доказване на източника на болка и блокирането му за определен период от време.

2. Аблативни – целта им е унищожаване на отговорните за болката нервни структури и постигане на дълготрайно обезболяване.

В Аджибадем Сити Клиник Mладост съществува център за превенция и повлияване на болката, в който работят отлично подготвени за целта специалисти. Тук пациентите могат да бъдат прегледани, а настоящата им терапия оптимизирана. При необходимост може да им бъде предоставена информация за различните интервенционални възможности за повлияване на тяхната болка – онкологична или неонкологична.


Успешно може да бъдат лекувани:

- Неповлияваща се на медикаментозно лечение болка
- Болка с онкологичен произход
- Тригеминална невралгия
- Главоболие
- Болка в областта на лицето и шията
- Окципитална невралгия
- Болка в областта на рамото и гръдния кош
- Болка в кръста
- Болка в сакроилиачната става и опашната кост
- Дискогенна болка
- Болка при спинална стеноза
- Болка при пост-ламинектомичен синдром
- Болка при цервикална раикулопатия, спондилоза, дисково херниране, невропатична болка (диабетна, постхерпесна), комплексен регионален болков синдром
- Болка при херпес зостер
- Болезнена диабетна невропатия
- Фантомна болка
- Исхемична болка в крайниците
- Рефрактерна ангина петкорис
- Пост-херпесна невралгия
- Болка при съдова недостатъчност: синдром на Рейно, вазоспазъм, емболизъм, травма, склеродермия, измръзване, облитерираща съдова болест
- Болка при тромбофлефит с изразен оток след съдови реконструктивни процедури, болка при персистираща инфекция/язви на крака.
- Хиперхидроза на горен и долен крайник
- Първична или метастатична болка идваща от разположените в горната част на коремната кухина органи
- Хронична висцерална болка - хроничен панкреатит, поликистоза на бъбреците
- Невропатична болка след лъчетерапия
- Неподдаваща се на фармакологично лечение тазова болка
- Разграничаване на висцерална от соматична тазова болка
- Облекчение на болката при пациенти с тазов онкологичен процес (шийка на матка, проксимална част на влагалище, матка, яйчници, простата, ректум)
- Диференциална диагноза и лечение на болката в ано-ректалната и перинеалната област (особено при онкологични заболявания на ректум, шийка на матка, перинеум, пикочен мехур, ендометрий)
- Болка и тенезми след лъчетерапия и/или извършена оперативна анастомоза
- Възпалителна болка в дистален колон и ректум
- Пенилна болка след ТУРП
- Хронична тазова болка при ендометриоза, интерстициален цистит, синдром на раздразненото черво
- Лечение на остра болка: постоперативно обезболяване, съдова недостатъчност, остър херпес зостер, палиация на онкологичната болка при пациенти с очаквана продължителност на живот от няколко седмици до няколко месеца


Повече информация за центъра и записване на консултации може да направите на телефон 0700 13 127 или *5544, като изберете болница Младост.