Медицински дейности

Хирургия на гърда

юни 29, 2021, 14:08
Title : Хирургия на гърда
Icon : 002
Important section title :
Symptoms title :
Spec department code : 27
Show appointment button : Yes
Hide department in forms : No
Show doctors schedule : Yes

Отделението "Хирургия на гърда" в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост предлага възможност за бърза и надеждна диагностика и оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени заболявания на млечните жлези, включително и реконструктивни операции. Обединението на мултидисциплинарен екип от медицински онколози и хирурзи, тясно специализирали в оперативното лечение на заболявания, свързани с млечната жлеза, опитни специалист в областта на образната диагностика на гърда (мамография, контраст-усилена мамография, ехография, ЯМР на млечни жлези, дебелоиглена биопсия, стереотактична биопсия, локализация и маркиране на тумори за неоадювантна химиотерапия), правят болницата предпочитано място за лечение от все повече жени. 

Екипът консултанти от различните медицински направления, прилагат в практиката утвърдени европейски и световни стандарти в областта на онкологията на млечна жлеза, онкохирургия, образна диагностика, нуклеарна медицина и радиационна онкология. Всеки пациент преминава през акредитирана онкологична комисия, а всеки следващ етап от лечението се актуализира, според предварително утвърдения план и индивидуалните нужди на пациента. Този план е предварително съгласуван с всички специалисти, пряко ангажирани в лечението на конкретния пациент. На разположение на пациентите е и екип от профилирани психолози, които предлагат индивидуален подход и подкрепа преди започване, по време и след завършване на лечението.

Relation tags :
Related testimonials
Related specialized centers
Related equipment
Team page : Екип
Banner aside
Banner top :
PopUp :
Related categories with internal pages
Related child departments
Related procedures
Related symptoms
Related diagnosis