Медицински дейности

Хирургия на гърда

юни 29, 2021, 14:08
Title : Хирургия на гърда
Icon : 002
Important section title :
Symptoms title :
Spec department code : 27
Show appointment button : Yes
Hide department in forms : No
Show doctors schedule : Yes

В кабинета по Хирургия на гърда се извършват консултации за скрининг на рак на гърдата. Амбулаторни прегледи и консултации при пациенти с болка, наличие на „бучка“ в гърдата, пациенти, желаещи профилактични прегледи без конкретни симптоми, пациенти след лечение по повод на карцином на млечна жлеза и преминаващи през такова, изготвяне на оперативен план при пациенти след неоадювантна химиотерапия и др. Извършва се преглед на гърдата и аксилата, образно изследване на гърди, оценка на рисковите фактори за рак на гърдата въз основа на лични и семейни медицински данни за обремененост.

Предлага се извършване на: биопсия на лимфен възел; прицелна (таргетна) биопсия с последваща аксиларна дисекция след неоадювантна химиотерапия; аксиларна лимфна дисекция (премахване на всички лимфни възли в областта на мишницата); отстраняване на лезии, видими само на ехо и мамографско изследване, които не се опипват, със запазване на целостта на гърдата, локализиране на микрокалцификати и тумори с тъканни маркери, като подготовка за неоадювантна химиотерапия; предоперативно насочване с локализаиращи игли тип “кука“. В областта на онкопластичната хирургия ние предлагаме на нашите пациенти: терапевтични мамопластики, съхраняващи кожата и ареолата мастектомии с едномоментна реконструкция в сътрудничество с пластични хирурзи: конвенционални лумпектомии и мастектомии на гърдите, както и ексцизионни биопсии за доброкачествени лезии.

Прегледите се извършват от д-р Вълкан Иванов, д-р Константинос Зарампукас и д-р Мариела Всилева.

Relation tags :
Related testimonials
Related specialized centers
Related equipment
Team page : Екип
Banner aside
Banner top :
PopUp :
Related categories with internal pages
Related child departments
Related procedures
Related symptoms
Related diagnosis