Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е една от най-голямите лечебни заведение в България, построено и развито с частни инвестиции. Болницата е открита през 2006 г. като част от здравната група на японския лекар и предприемач д-р Торао Токуда. От 2016 г. е част от най-голямата група лечебни заведения в страната - Аджибадем Сити Клиник.

Лечебното заведение е разположено в София, в южната част на кв. Лозенец. Има капацитет 670 легла, напълно адаптирани към индивидуалните нужди на пациентите, в 39 клиники и отделения, 3 медико-диагностични лаборатории, 22 операционни зали, 4 ангиографски лаборатории, спешно отделение и център за клинични проучвания.
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда ЕАД търси да назначи Технически секретар за Клиника по Медицинска онкология.

Описание на длъжността:
• Участие в процесите на изготвяне и оформяне на медицинска документация;
• Кодиране на диагнози и процедури по МКБ и Австралийска класификация;
• Окомплектоване и контрол на медицински досиета;
• Изготвяне на болнични листове;
• Участие в процесите за покриване и поддържане на стандартите за качество и безопасност в областта на здравеопазването;
• Участие в изготвянето на справки, статистически отчети към МЗ и други институции.

Изисквания за заемане на длъжността:
• Технически умения – много добро владеене на Microsoft Excel;
• Отлични организационни и административни умения;
• Опит на подобна позиция и познаване на нормативната уредба в сферата на здравеопазването ще се считат за предимство;
• Опит в работа с болничен софтуер Гама консулт ще се счита за предимство;
• Комуникативност и умение за работа в екип;

Ние Ви предлагаме:
• Работа в посветен екип от професионалисти;
• Редовна смяна
• Ваучери за храна на стойност 100 лева;
• Допълнително здравно осигуряване за сметка на работодателя;
• Възможност за допълнително здравно застраховане на членовете на семейството на служителя;
• Професионално обучение и развитие в едно от водещите лечебни заведения в страната и на Балканите.

Аджибадем Сити Клиник е администратор на лични данни и обработва информация за кандидатите за работа само и единствено за целите на подбора на кадри, в законоустановения шестмесечен срок и на основание съгласие. Администраторът събира данни, каквито кандидатът за работа е предоставил по собствено усмотрение. Администраторът не събира копия на документи. Относно правата на субектите на данни, начините за упражняването им и изобщо цялостнотия режим заобработка на данни при Администратора.

Ще се свържем само с одобрените кандидати!

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>