Аджибадем Сити Клиник е най-голямата група от лечебни заведения с водеща пазарна позиция в България. Веригата е част от глобална здравна група - IHH Healthcare Berhad (“IHH”). IHH ръководи интегрирани здравни дейности и свързаните с тях услуги и е второто по големина в света публично здравно дружество присъстващо в 10 страни и с 80 болнични заведения, в които работят над 65 000 служители.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ търси СТАЖАНТ в екип „Човешки ресурси“, Администриране на служителите.

Ще имате възможност да придобиете практически опит в следните области:

• Администрирането на документите за трудово-правните отношения на служителите;
• Оформянето на трудовите досиета и класиране на документи;
• Посрещане и въвеждане на нови служители;
• Провеждане на изходящи интервюта на доброволно напуснали служители.

Подходящи кандидати са:

• Студенти в специалност "Управление на човешките ресурси", "Психология" или друга подходяща.
• С много добри комуникативни умения;
• С много добър английски език;
• С отлична компютърна грамотност – MS Office;
• С желание за учене и придобиване на нови умения;
• С организационни умения, внимание към детайлите и желание за работа е екип.

Ние Ви предлагаме:

• Възможност за професионална реализация в най – голямата частна група от лечебни заведения.
• Мотивираща работна среда в екип от професионалисти, посветени на призванието да помагат на хората.
• Мотивиращо възнаграждение.

Необходими документи: автобиография и мотивационно писмо.

Аджибадем Сити Клиник е администратор на лични данни и ще обработва предоставената от Вас информация само и единствено за целите на подбора на персонал. За повече информация относно начина на обработване на личните данни, може да прочетете на сайта на дружеството.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>