Аджибадем Сити Клиник е лидер в предоставянето на здравни услуги в България. Лечебните заведения в групата на Аджибадем Сити Клиник осигуряват достъп до най-добрите специалисти, услуги, методи и технологии в здравеопазването у нас и региона.
Университетската болница Аджибадем Сити Клиник София е отличена с най-високия стандарт за качество и безопaсност в областта на здравеопазването, даван от най- престижната международна институция JCI (Joint Commission International).
В своето развитие групата на Аджибадем Сити Клиник привлича, изгражда и поддържа екип от специалисти в различни области.
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ - Младост търси да назначи служител на вакантната позиция - СТАРШИ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ.


Изисквания за заемане на длъжността:
• Завършено медицинско образование, специалност: "Клиничен лаборант";
• Умения за работа в екип;
 Силна мотивация за работа;
 Коректно и лоялно отношение;
• Опит в областта е задължителен.

Вашите отговорности:
 Организиране, координиране и подпомагане на дейността на медицинските лаборанти и помощен персонал в лабораторията с общата и обединяваща цел за успешно приключен работен процес;
 Съдейства за поддържане на етични взаимоотношения и добър микроклимат в лабораторията;
 Организиране на правилната експлоатация и ежедневна поддръжка на апарати и анализатори в клинична лаборатория;
 Съблюдаване на подготовката на пациентите за дадено изследване и неговото провеждане;
 Подготвяне и представяне на необходимата актуална информация;
 Изготване на ежемесечни работни графици на служителите в Клинична лаборатия, в съответствие с изискванията на Кодекса на труда.

Ние Ви предлагаме:
 Мотивиращо възнагражение;
• Възможност за професионална реализация в организация с високи стандарти;
 Професионално уважение и колегиалност;
 Допълнително здравно осигуряване, което дава възможност за достъп до всички          медицински услуги налични в групата на Аджибадем Сити Клиник на преференциални  условия (отстъпка в размер на 90 %);
 Програма, осигуряваща отстъпки за близки и познати до 40 %;
• Ваучери за храна на стойност 100 лв. нето на месечна база;
 Възможност за допълнително здравно осигуряване на членовете на семейството на служителя.

Необходими документи: CV с актуална снимка.

Аджибадем Сити Клиник е администратор на лични данни и ще обработва предоставената от Вас информация само и единствено за целите на подбора на персонал. За повече информация относно начина на обработване на личните данни, може да прочетете на сайта на дружеството.

Ще се свържем само с одобрените кандидати!

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>