Аджибадем Сити Клиник е най-голямата група от лечебни заведения с водеща пазарна позиция в България. Веригата е част от глобална здравна група - IHH Healthcare Berhad (“IHH”). IHH ръководи интегрирани здравни дейности и свързаните с тях услуги и е второто по големина в света публично здравно дружество.

Аджибадем Сити Клиник притежава 3 лечебни заведения с над 750 легла и 1 медицински център, в които работят над 2500 човека, 700 от които са лекари, водещи специалисти в своите области. Здравната група предлага уникални за България технологии и медицински услуги. Във веригата са и единствените три болници в България, акредитирани от Joint Commission International (JCI) с най-високия стандарт за качество и безопасност в областта на здравеопазването.

Аджибадем Сити Клиник търси да назначи служител на позиция: Call Center Team Leader:

Изисквания за заемане на длъжността:
 • Висше образование - кандидатурите ще се разглеждат с предимство;
 • Комуникативни умения;
 • Желание за развитие;
 • Компютърна грамотност – MS Office или Open office;
 • Добри езикови познания;
 • Опит в сферата на здравеопазването би бил полезен, но не е задължителен.
 • Опит в Кол център – задължително изискване
Основни дейности:
 • Приемане на входящи обаждания;
 • Обучение на новоназначени служители – подпомагане, мониторинг и контрол на изпълнението на поставените им задачи/дейности;
 • Следи за качеството на разговорите;
 • Подпомага останалите колеги в екипа и им съдейства при разрешаването на по-сложни казуси с пациенти;
 • Комуникира с други колеги в организацията, както и със служители от лечебните заведения;
 • Участва активно в подобряване на услугите и процесите на Кол центъра;
 • Участва в проекти на организацията, които налагат намесата/участието на Кол центъра;
Какво Ви предлагаме:

 • Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от най-големите здравни групи в България;
 • Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността;
 • Допълнително възнаграждение по мотивационна схема, обвързано с резултатността;
 • Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията;
 • Преференциални условия при ползване на здравните услуги на всички здравни заведение, част от Аджибадем Сити Клиник в България;
 • Ваучери за храна на стойност 100 лв. нето на месечна база;
 • Преференциална такса за ползване на карта "Мултиспорт".

Аджибадем Сити Клиник е администратор на лични данни и обработва информация за кандидатите за работа само и единствено за целите на подбора на кадри, в законоустановения шестмесечен срок и на основание съгласие. Администраторът събира данни, каквито кандидатът за работа е предоставил по собствено усмотрение. Администраторът не събира копия на документи. Относно правата на субектите на данни, начините за упражняването им и изобщо цялостнотия режим заобработка на данни при Администратора.

Ще се свържем само с одобрените кандидати!

 

 

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>