„Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда” ЕАД, на основание чл.17, ал.1 и ал. 3 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява  1 (една) свободна длъжност за лекар – специализант по Педиатрия към Клиника по педиатрия със зачисляване към МУ – София. 

       Необходими документи:

  • Заявление свободен текст;
  • Диплома за висше медицинско образование;
  • Автобиография;
  • Мотивационно писмо.
  • Владеенето на английски език (писмено и говоримо) е предимство за кандидата.

 Срокът за подаване на документите е 1 (един) месец след публикуване на обявата ( до 11.02.2022 г. вкл.). Документите се подават в отдел „Човешки ресурси” на болницата от 08:00ч.  до 16:00 ч. всеки делничен ден. След изтичане на едномесечния срок ще бъде направена проверка на подадените документи. Всички кандидати с редовни документи ще бъдат допуснати за участие в обявения конкурс.

 Дата: 12.01.2022 г.

Кандидатствай за позицията

Съгласявам се с <a target='_blank' href='/docs/default-source/privacy-files-gdpr/bg-privacynotice-310321.pdf?Status=Master&sfvrsn=bf3da4cc_6/BG-PrivacyNotice-310321'>декларация за поверителност</a> на Acibadem City Clinic