Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е най-голямото лечебно заведение в България, построено и развито с частни инвестиции. Болницата е открита през 2006 г. като част от здравната група на японския лекар и предприемач д-р Торао Токуда. От 2016 г. е част от най-голямата група лечебни заведения в страната - Аджибадем Сити Клиник.

Лечебното заведение е разположено в София, в южната част на кв. Лозенец на 27 хил. кв. м. площ (52 хил. кв. м. разгърната площ). Има капацитет 670 легла, напълно адаптирани към индивидуалните нужди на пациентите, в 39 клиники и отделения, 3 медико-диагностични лаборатории, 22 операционни зали, 4 ангиографски лаборатории, спешно отделение и център за клинични проучвания. Структурата на лечебното заведение е многопрофилна и предлага комплексна здравна помощ в почти всички медицински направления. На територията й работи и най-големият диагностично-консултативен център в страната – Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда.

Изисквания за заемане на длъжността:
●Висше образование, завършили Психологиия, Социални дейности, Педагогика, Управление на здравни грижи.
●Опит/желание за работа с хора.
●Способност за професионална, ефективна и позитивна комуникация.
●Умения за работа в екип.
●Съпричастност към нуждите и потребностите на пациентите на лечебното заведение, проявяване на персонално отношение в обслужването им.
●Компютърна грамотност – MS Office, Excel,Power Point, Outlook.
●Отлична езикова култура.
●Много добри познания по английски език - писмено и говоримо - които ще бъдат проверени.
●Опит в разрешаването на конфликти и конфликтни ситуации.
●Адаптивност, умения за работа в динамична среда.
●Лоялност, последователност, прецизност.

Основни дейности:
●Работа с пациенти, свързана с качеството на обслужване.
●Отговаряне на запитвания, похвали и жалби.
●Участие в разрешаването на конфликтни ситуации.
●Проучване на степента на удовлетвореност на пациентите.
●Приемане, обслужване, обработка и отговор на жалби и оплаквания от пациенти.
●Административни дейности.

Какво Ви предлагаме:
●Постоянен трудов договор.
●Ваучери за храна.
●Допълнително здравно осигуряване за сметка на работодателя.
●Възможност за допълнително здравно осигуряване на членовете на семейството на служителя.
●Професионално обучение и развитие в едно от водещите лечебни заведения в страната и на Балканите.


Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е администратор на лични данни и ще обработва предоставената от Вас информация само и единствено за целите на подбора на персонал. За повече информация относно начина на обработване на личните данни, може да прочетете на сайта на дружеството.

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>