Аджибадем Сити Клиник е лидер в предоставянето на здравни услуги в България. Лечебните заведения в групата на Аджибадем Сити Клиник осигуряват достъп до най-добрите специалисти, услуги, методи и технологии в здравеопазването у нас и региона. Университетската болница Аджибадем Сити Клиник София е отличена с най-високия стандарт за качество и безопaсност в областта на здравеопазването, даван от най-престижната международна институция JCI (Joint Commission International). В своето развитие Аджибадем Сити Клиник привлича, изгражда и поддържа екип от специалисти в различни области.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ търси да назначи СПЕЦИАЛИСТ ДОГОВОРИ СЪС ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ.

Описание на длъжността:
• Обслужване на пациенти със здравни застраховки – придружаване при необходимост от лечение в лечебното заведение, организация във връзка с документооборота, финансово консултиране, съдействие за ефективна комуникация между пациента, медицинският персонал и застрахователната компания.
• Познаване в дълбочина на основната дейност на лечебното заведение, организацията на труда и управленската структура.
• Задълбочено познаване на вътрешните нормативни документи на лечебното заведение, свързани с организацията, функционирането и дейността му.
• Работа с документация, познаване на структурата и пътя на документооборота.
• Демонстриране на отличен телефонен етикет, дипломация, бизнес протокол и презентационни умения.
• Оказване на методична помощ на отделенията и структурите в лечебните заведения от групата по въпроси, свързани със застрахователни компании.
• Отговорност за опазване на личните данни на пациентите, лекарската тайна и вътреболничната информация.
• Водене на точна отчетност, свързана с изпълнение на дейността.

Изисквания за заемане на длъжността:
• Висше образование, придобита образователно – квалификационна степен: магистър.
• Минимум две години съответен професионален опит в сферата на здравеопазване, икономика, бизнес администрация, връзки с обществеността, застраховане.
• Отлична компютърна грамотност, работа с MS Office.
• Добро работно ниво на владеене на английски език.
• Познаване на действащата нормативна уредба в областта на здравеопазването.
• Отлични комуникационни умения, инициативност, отговорност и висок професионализъм.
• Умения за работа в динамична и интензивна среда с повишено интелектуално натоварване

Ние Ви предлагаме:
• Възможност за развитие в еднa от водещите лечебни структури в страната и на Балканите.
• Фирмено обучение.
• Допълнително здравно застраховане за сметка на работодателя.
• Възможност за допълнително здравно застраховане на членовете на семейството на служителя.
• Програми с отстъпки за близки и роднини.

Необходими документи: актуално CV.

Аджибадем Сити Клиник е администратор на лични данни и ще обработва предоставената от Вас информация само и единствено за целите на подбора на персонал. За повече информация относно начина на обработване на личните данни може да прочетете на сайта на дружеството.

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>