Аджибадем Сити Клиник е най-голямата група от лечебни заведения с водеща пазарна позиция в България. Веригата е част от глобална здравна група - IHH Healthcare Berhad (“IHH”). IHH ръководи интегрирани здравни дейности и свързаните с тях услуги и е второто по големина в света публично здравно дружество.
Лечебните заведения в групата на Аджибадем Сити Клиник осигуряват достъп до най-добрите специалисти, услуги, методи и технологии в здравеопазването у нас и региона. В своето развитие Аджибадем Сити Клиник привлича, изгражда и поддържа екип от специалисти в различни области. 

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда стартира подбор за позиция Счетоводител.

Описание на позицията:
• Обработка и осчетоводяване на приходни/разходни фактури, банкови движения и касови разплащания;
• Контрол на вземания и задължения;
• Участие в месечно и годишно приключване, както и външни одити и проверки;
• Извършване на инвентаризации и проверки на материално отговорни лица;
• Съставяне на първични и вторични счетоводни документи.

Изисквания за заемане на длъжността:
• Висше икономическо образование: магистърска или бакалавърска степен по счетоводство и/или финанси;
• Трудов стаж като счетоводител минимум 3 години;
•  Познаване на нормативното законодателство;
•  Владеене на MS Office;
• Опит със счетоводни и ERP системи;
• Добри познания по английски език са предимство;
• Отлични организационни и комуникационни умения;
•  Умение за работа в екип.

Ние Ви предлагаме:
• Работа в посветен екип от професионалисти.
• Възможност за професионална реализация в организация с високи стандарти.
• Допълнително здравно застраховане за сметка на работодателя.
• Възможност за допълнително здравно застраховане на членовете на семейството на служителя.
• Програми с отстъпки за близки и роднини на служителя.
• Ваучери за храна.

Необходими документи: актуална професионална автобиография.

Аджибадем Сити Клиник е администратор на лични данни и ще обработва предоставената от Вас информация само и единствено за целите на подбора на персонал. За повече информация относно начина на обработване на личните данни, може да прочетете на сайта на дружеството.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>