Аджибадем Сити Клиник е лидер в предоставянето на здравни услуги в България. Лечебните заведения в групата на Аджибадем Сити Клиник осигуряват достъп до най-добрите специалисти, услуги, методи и технологии в здравеопазването у нас и региона. Университетската болница Аджибадем Сити Клиник София е отличена с най-високия стандарт за качество и безопaсност в областта на здравеопазването, даван от най-престижната международна институция JCI (Joint Commission International). В своето развитие Аджибадем Сити Клиник привлича, изгражда и поддържа екип от специалисти в различни области.
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост търси да назначи ОРГАНИЗАТОР В ОТДЕЛЕНИЕ "ХИРУРГИЯ НА ГЪРДА"

Описание на длъжността:

• работи с пациенти в процеса на получаване на писмено съгласие от тях и хоспитализация;
• участие в процесите на изготвяне и оформяне на медицинска документация;
• планира болни за изследвания (рентгенови, нуклеарни) и уведомява пациентите;
• работи със защитени лични данни, което налага спазването на висока сигурност;
• кодиране на диагнози и процедури по изискванията на НЗОК и JCI;
• окомплектоване и контрол на медицински досиета;
• участие в процесите за покриване и поддържане на стандартите за качество и безопасност в областта на здравеопазването;
• участие в изготвянето на справки, статистически отчети към МЗ, НЗОК и други институции.

Изисквания за заемане на длъжността:

• завършено средно или висше образование;
• технически умения – добро владеене на Microsoft Excel;
• отлични организационни и административни умения;
• опит в работа с болничен софтуер - Гама консулт ще се счита за предимство;
• комуникативност и умение за работа в екип;
• коректно и лоялно отношение.

Ние Ви предлагаме:

• работа в посветен екип от професионалисти;
• възможност за развитие в еднa от водещите лечебни структури в страната и на Балканите.
• фирмено обучение;
• работа на пълен работен ден, без ангажираност през събота и неделя;
• сигурно и редовно заплащане;
• ваучери за храна на стойност 100 лв. нето на месечна база;
• допълнително здравно осигуряване за сметка на работодателя;
• възможност за допълнително здравно осигуряване на членовете на семейството на служителя.

Необходими документи: Актуална автобиография.

Аджибадем Сити Клиник е администратор на лични данни и обработва информация за кандидатите за работа само и единствено за целите на подбора на кадри, в законоустановения шестмесечен срок и на основание съгласие. Администраторът събира данни, каквито кандидатът за работа е предоставил по собствено усмотрение. Администраторът не събира копия на документи. Относно правата на субектите на данни, начините за упражняването им и изобщо цялостнотия режим за обработка на данни при Администратора.

Ще се свържем само с одобрените кандидати!

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>