Аджибадем Сити Клиник е най-голямата група от лечебни заведения с водеща пазарна позиция в България. Веригата е част от глобална здравна група - IHH Healthcare Berhad (“IHH”). IHH ръководи интегрирани здравни дейности и свързаните с тях услуги и е второто по големина в света публично здравно дружество.

Аджибадем Сити Клиник притежава 3 лечебни заведения с над 750 легла и 1 медицински център, в които работят над 2500 човека, 700 от които са лекари, водещи специалисти в своите области. Здравната група предлага уникални за България технологии и медицински услуги. Във веригата са и единствените две болници в България, акредитирани от Joint Commission International (JCI) с най-високия стандарт за качество и безопасност в областта на здравеопазването.
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център търси МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ за четири отделения:

- КАРДИОЛОГИЯ;

Описание на позицията:
*Приемат постъпващите пациенти;
*Организират, участват и контролират осъществяването на грижите за пациентите;
*Проверяват качеството на извършената санитарна обработка и осигуряването на необходимия инвентар;
*Извършват предписаните медицински процедури, според нивото на компетентност;
*Записват медицинска информация за пациента и различни показатели за здравословното му състояние; водят медицинската документация на пациентите и изписването на необходимите лекарства;
*Подготвят пациенти и асистират при прегледи и изследвания;
*Ръководят извършването на специфични лабораторни тестове и изследвания.

Изисквания за заемане на длъжността:
*Завършено медицинско образование, даващо право за упражняване на професията "медицинска сестра";
*Опит на тази позиция - не е задължителен.

Ние Ви предлагаме:
*работа в посветен екип от професионалисти;
*работа на смени;
*сигурно и редовно заплащане;
*допълнително здравно осигуряване за сметка на работодателя;
*възможност за допълнително здравно осигуряване на членовете на семейството на служителя;
*програма за отстъпки за близки на служителите;
*Ваучери за храна на стойност 100 лв. нето на месечна база;
*професионално обучение и развитие в едно от водещите лечебни заведения в страната и на Балканите;
*възможност за настаняване в квартира на преференциална цена (с включени консумативи, за живеещи извън гр.София).

Необходими документи: Актуално професионално CV.

Аджибадем Сити Клиник е администратор на лични данни и обработва информация за кандидатите за работа само и единствено за целите на подбора на кадри, в законоустановения шестмесечен срок и на основание съгласие. Администраторът събира данни, каквито кандидатът за работа е предоставил по собствено усмотрение. Администраторът не събира копия на документи. Относно правата на субектите на данни, начините за упражняването им и изобщо цялостнотия режим заобработка на данни при Администратора.

Ще се свържем само с одобрените кандидати!

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>