Аджибадем Сити Клиник е най-голямата група от лечебни заведения с водеща пазарна позиция в България. Веригата е част от глобална здравна група - IHH Healthcare Berhad (“IHH”). IHH ръководи интегрирани здравни дейности и свързаните с тях услуги и е второто по големина в света публично здравно дружество.

Аджибадем Сити Клиник Токуда притежава 3 лечебни заведения с над 750 легла и 4 медицински центъра, в които работят над 2500 човека, 700 от които са лекари, водещи специалисти в своите области. Здравната група предлага уникални за България технологии и медицински услуги. Във веригата са и единствените болници в България, акредитирани от Joint Commission International (JCI) с най-високия стандарт за качество и безопасност в областта на здравеопазването.
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда търси да назначи Лекар със специалност "Ортопедия и травматология".

В клиниката по „Ортопедия и травматология” в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда се диагностицират и лекуват всички болести на опорно-двигателния апарат. Извършват се миниинвазивни и щадящи операции. Клиниката работи с последно поколение импланти. Ортопедията е оборудвана със съвременна техника за артроскопска хирургия, компютърно асистирана хирургия при остеоартрози, увредени менискуси и ставни връзки.

Изисквания за заемане на длъжността:
• Висше образование - Хуманна медицина със специалност "Ортопедия и травматология".
• Професионален опит е предимство;
• Умения за работа с пациенти;
• Организираност и умение за работа в болнична среда;
• Добри комуникативни умения;

Основни дейности:
• Осъществява консултативна, диагностична и лечебна дейност;
• Осъществява медицинска дейност след получаване на информирано съгласие от пациента или от неговия законен представител;
• Предоставя ясна и достоверна информация за здравословното състояние на пациента и методите за евентуалното му лечение;
• Отразява извършената дейност в съответната медицинска документация;
• Своевременно назначава и извършва консултативни прегледи, диагностични изследвания и процедури, отговарящи на всички правила на добрата медицинска практика.
• Качествено и професионално провеждане на избраното неоперативно или оперативно лечение, адекватно последващо третиране, наблюдение и проследяване на болния.

Ние Ви предлагаме:
• Отлични финансови условия;
• Работа в посветен екип от професионалисти;
• Работно време на график;
• Възможност за професионална реализация в най – голямата частна многопрофилна болница в България;
• Допълнително здравно застраховане за сметка на работодателя при основен трудов договор;
• Възможност за допълнително здравно застраховане на членовете на семейството на служителя.


Необходими документи: CV с актуална снимка.

Аджибадем Сити Клиник е администратор на лични данни и ще обработва предоставената от Вас информация само и единствено за целите на подбора на персонал. За повече информация относно начина на обработване на личните данни, може да прочетете на сайта на дружеството.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>