Аджибадем Сити Клиник е най-голямата група от лечебни заведения с водеща пазарна позиция в България. Веригата е част от глобална здравна група - IHH Healthcare Berhad (“IHH”). IHH ръководи интегрирани здравни дейности и свързаните с тях услуги и е второто по големина в света публично здравно дружество.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда ЕАД е многопрофилно лечебно заведение с 37 клиники и отделения. Има договор с НЗОК по 247 клинички пътеки, 1100 души екип и всяка година предоставя болнична помощ на близо 37 000 души.

В клиниката по Педиатрия и в педиатричните кабинети в ДКЦ Токуда се извършват диагностика и лечение на заболявания в следните области: Детска пулмология и фтизиатрия, Детска гастроентерология, Детска ендокринология, Детска нефрология, Детска ревматология, Алергология.

Аджибадем Сити Клиник ДКЦТокуда търси да назначи Лекар Педиатър за дежурен педиатричен кабинет, който работи от 19.30 до 7.30ч, в почивни и празнични дни. В кабинета се извършват само амбулаторни прегледи, а при нужда от хоспитализация децата се насочват към клиниката по педиатрия на УМБАЛ Токуда.
Изисквания за заемане на длъжността:
 • Висше образование - Хуманна медицина със специалност "Педиатрия";
 • Професионален опит е предимство;
 • Умения за работа с пациенти /деца/;
 • Организираност;
 • Добри комуникативни умения;
 • Отговорност и лоялност.

Основни дейности:
 • Осъществява консултантска, диагностична и лечебна дейност;
 • Осъществява медицинска дейност след получаване на информирано съгласие от пациента или от неговия законен представител;
 • Предоставя ясна и достоверна информация за здравословното състояние на пациента и методите за евентуалното му лечение;
 • Отразява извършената дейност в съответната медицинска документация;
 • Своевременно назначава и извършва консултативни прегледи, диагностични изследвания и процедури, отговарящи на всички правила на добрата медицинска практика.
Ние Ви предлагаме:
 • Отлични финансови условия;
 • Работно време на 12-часови смени, нощни, съботно-неделни и дежурства през празнични дни;
 • Работата е подходяща и за хора в пенсионна възраст; Работата е подходяща за допълнителен договор;
 • Възможност за професионална реализация в най – голямата частна многопрофилна болница в България.

 Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Аджибадем Сити Клиник е администратор на лични данни и обработва информация за кандидатите за работа само и единствено за целите на подбора на кадри, в законоустановения шестмесечен срок и на основание съгласие. Администраторът събира данни, каквито кандидатът за работа е предоставил по собствено усмотрение. Администраторът не събира копия на документи. Относно правата на субектите на данни, начините за упражняването им и изобщо цялостнотия режим заобработка на данни при Администратора.
Ще се свържем само с одобрените кандидати!

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>