Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е една от най-голямите лечебни заведение в България, построено и развито с частни инвестиции. Болницата е открита през 2006 г. като част от здравната група на японския лекар и предприемач д-р Торао Токуда. От 2016 г. е част от най-голямата група лечебни заведения в страната - Аджибадем Сити Клиник.

Лечебното заведение е разположено в София, в южната част на кв. Лозенец. Има капацитет 670 легла, напълно адаптирани към индивидуалните нужди на пациентите, в 39 клиники и отделения, 3 медико-диагностични лаборатории, 22 операционни зали, 4 ангиографски лаборатории, спешно отделение и център за клинични проучвания.
Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда ЕАД стартира подбор за позиция ЛЕКАР ОРДИНАТОР В КЛИНИКА ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ.

Описание на позицията
• Осъществява медицинска дейност след получаване на информирано съгласие от пациента или от неговия законен представител.
• Предоставя ясна и достоверна информация за здравословното състояние на пациента и методите за евентуалното му лечение.
• Отразява извършената дейност в съответната медицинска документация.
• Своевременно назначава и извършва консултативни прегледи, диагностични изследвания и процедури, отговарящи на всички правила на добрата медицинска практика.
• Осъществява контрол върху работата на медицинските сестри.
• Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания.

Изисквания за заемане на длъжността
• Висше образование - медицина.
• Умение за самостоятелна работа.
• Компютърна грамотност.

Ние Ви предлагаме
• Възможност за професионална реализация в най – голямата частна група от лечебни заведения.
• Мотивираща работна среда в екип от професионалисти, посветени на призванието да помагат на хората.
• Адекватно и сигурно възнаграждение.
• Допълнително здравно застраховане за сметка на работодателя.
• Програми и отстъпки за достъп до здравно обслужване за близки на служителите.

Необходими документи: професионална автобиография с актуална снимка.

Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда ЕАД е администратор на лични данни и ще обработва предоставената от Вас информация само и единствено за целите на подбора на персонал. За повече информация относно начина на обработване на личните данни, може да прочетете на сайта на дружеството.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>