Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е една от най-голямите лечебни заведение в България, построено и развито с частни инвестиции. Болницата е открита през 2006 г. като част от здравната група на японския лекар и предприемач д-р Торао Токуда. От 2016 г. е част от най-голямата група лечебни заведения в страната - Аджибадем Сити Клиник.

Здравната група се отличава с модерно технологично оборудване, уникални за страната медицински услуги и иновативни техники за диагностика и лечение, превенция на спешни състояния и здравни грижи в почти всички медицински направления.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е призната за Научна организация от Министерство на науката и образованието с възможности за провеждане на докторски програми и пероцедури за заемане на академични длъжности. УМБАЛ Токуда е носител на множество национални и международни отличия и награди
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда ЕАД търси да назначи Лекар,Нефрология в Клиника по Диализно лечение

Основни отговорности:

• Осъществява консултативна, диагностична и лечебна дейност;
• Осъществява медицинска дейност след получаване на информирано съгласие от пациента или от неговия законен представител;
• Предоставя ясна и достоверна информация за здравословното състояние на пациента и методите за евентуалното му лечение;
• Отразява извършената дейност в съответната медицинска документация;
• Своевременно назначава и извършва консултативни прегледи, диагностични изследвания и процедури, отговарящи на всички правила на добрата медицинска практика.
• Качествено и професионално провеждане на избраното неоперативно или оперативно лечение, адекватно последващо третиране, наблюдение и проследяване на болния.


Изисквания за заемане на длъжността:


• Висше образование - магистартура,защитена тясна специалност нефрология и/ или вътрешно болести;
• Професионален опит не се изисква;
• Умения за работа с пациенти;
• Организираност и умение за работа в болнична среда;
• Добри комуникативни умения;
• Добро владеене на Английски език.


Ние Ви предлагаме:


• Отлични финансови условия;
• Работа в посветен екип от професионалисти;
• Работно време на график;
• Възможност за професионална реализация в най – голямата частна многопрофилна болница в България;
• Допълнително здравно застраховане за сметка на работодателя при основен трудов договор;
• Възможност за допълнително здравно застраховане на членовете на семейството на служителя.
• Ваучери за храна на стойност 100 лева;
• Отлична локация – в непосредствена близост има спирта на автобуси 88, 120, Е73, както и метростанции „Джеймс Баучев“, „Витоша“.

Аджибадем Сити Клиник е администратор на лични данни и обработва информация за кандидатите за работа само и единствено за целите на подбора на кадри, в законоустановения шестмесечен срок и на основание съгласие. Администраторът събира данни, каквито кандидатът за работа е предоставил по собствено усмотрение. Администраторът не събира копия на документи. Относно правата на субектите на данни, начините за упражняването им и изобщо цялостнотия режим заобработка на данни при Администратора.

Ще се свържем само с одобрените кандидати!

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>