Аджибадем Сити Клиник е лидер в предоставянето на здравни услуги в България. Лечебните заведения в групата на Аджибадем Сити Клиник осигуряват достъп до най-добрите специалисти, услуги, методи и технологии в здравеопазването у нас и региона. Университетската болница Аджибадем Сити Клиник е отличена с най-високия стандарт за качество и безопaсност в областта на здравеопазването, даван от най-престижната международна институция JCI (Joint Commission International). В своето развитие Аджибадем Сити Клиник привлича, изгражда и поддържа екип от специалисти в различни области.
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център търси да назначи Лекар, Хранене и диетика.

Описание на позицията:

• Извършва консултативна-диагностична дейност на пациентите на лечебното заведение за извънболнична помощ в областта в която е специалист;
• На база на диагностицираното състояние на пациента, определя и назначава най-ефективното за всеки отделен случай лечение;
• Извършва прегледи на пациенти със специализирана медицинска апаратура;
• При необходимост назначава консултация и с друг специалист;
• Изпълнява и всички други дейности, свързани с дейността, възложени му от ръководството.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Висше медицинско образование -образувателно-квалификационна степен с призната специалност по Хранене и диетика;
• компютърна грамотност;
• умения за работа с медицинска апаратура;
• минимум 1 година практически опит;
• комуникативност и умение за работа в екип.

Ние Ви предлагаме:

• работа в посветен екип от професионалисти;
• развитие в еднa от водещите лечебни структури в страната и на Балканите;
• сигурно и редовно заплащане;
• ваучери за храна на стойност 100 лв. нето на месечна база;
• допълнително здравно осигуряване за сметка на работодателя;
• възможност за допълнително здравно осигуряване на членовете на семейството на служителя.

В случай, че проявявате интерес към позицията, моля да изпратите автобиография с актуална снимка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Аджибадем Сити Клиник е администратор на лични данни и обработва информация за кандидатите за работа само и единствено за целите на подбора на кадри, в законоустановения шестмесечен срок и на основание съгласие. Администраторът събира данни, каквито кандидатът за работа е предоставил по собствено усмотрение. Администраторът не събира копия на документи. Относно правата на субектите на данни, начините за упражняването им и изобщо цялостнотия режим заобработка на данни при Администратора.

Ще се свържем само с одобрените кандидати!

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>