Аджибадем Сити Клиник е най-голямата група от лечебни заведения с водеща пазарна позиция в България. Веригата е част от глобална здравна група - IHH Healthcare Berhad (“IHH”). IHH ръководи интегрирани здравни дейности и свързаните с тях услуги и е второто по големина в света публично здравно дружество.

Аджибадем Сити Клиник предлага уникални за България технологии и медицински услуги. Във веригата са и единствените три болници в България, акредитирани от Joint Commission International (JCI) с най-високия стандарт за качество и безопасност в областта на здравеопазването.

Аджибадем Сити Клиник търси да назначи Кол център оператор.

Описание:

• приема всички телефонни обаждания, постъпили на телефонната централа;
• информира пациентите за свободните часове за прием на лекарите и записва час за преглед според подадения график на съответния лекар;
• урежда графика за посещенията;
• познава вида на диагностичните, лечебни и рехабилитационни услуги, цените и видовете разплащане.

Изисквания за заемане на длъжността:

• комуникативност и умение за работа в екип;
• умения за общуване по телефон;
• ясна дикция;
• компютърна грамотност;
• владеенето на английски и/или турски език е предимство;
• медицинско образование и опит в работа на регистратура в лечебно заведение са предимство.

Ние предлагаме:

• работа в посветен екип от професионалисти;
• развитие в еднa от водещите лечебни структури в страната и на Балканите;
• фирмено обучение;
• работа на смени;
• сигурно и редовно заплащане;
• допълнително здравно застраховане за сметка на работодателя при основен трудов договор;
• възможност за допълнително здравно застраховане на членовете на семейството на служителя.

Необходими документи:
CV с актуална снимка

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

"Аджибадем Сити Клиник ЕАД" е администратор на лични данни и ще обработва предоставената от Вас информация само и единствено за целите на подбора на персонал. За повече информация относно начина на обработване на личните данни, може да прочетете на сайта на дружеството.

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>