Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е една от най-голямите лечебни заведение в България, построено и развито с частни инвестиции. Болницата е открита през 2006 г. като част от здравната група на японския лекар и предприемач д-р Торао Токуда. От 2016 г. е част от най-голямата група лечебни заведения в страната - Аджибадем Сити Клиник.

Лечебното заведение е разположено в София, в южната част на кв. Лозенец. Има капацитет 670 легла, напълно адаптирани към индивидуалните нужди на пациентите, в 39 клиники и отделения, 3 медико-диагностични лаборатории, 22 операционни зали, 4 ангиографски лаборатории, спешно отделение и център за клинични проучвания.
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда търси Електротехник - поддръжка на сграда.

Основни задължения:

● Ежедневен мониторинг на силно и слаботоковите инсталации, разположени на територията на болницата.
● Поддържа и осигурява правилната експлоатация и безаварийна работа на енергосъоръженията и енергийните мрежи.
● Извършва ремонт, профилактика и текущо техническо обслужване на електрическите съоръжения.
● Участва в монтажа на нови съоръжения и инсталации.
● Възможност за работа на смени.

Изисквания за заемане на длъжността:

● Образование: Средно/висше техническо образование;
● Познаване на устройството на сградни електрически уредби и техническата им експлоатация;
● Практически опит при извършване на електроремонтни работи по електрооборудването.
● Познаване и спазване на нормативните изисквания и стандарти за монтаж и експлоатация на енергийно оборудване и електрически системи;
● Познаване на нормативните изисквания, свързани с охрана на труда и противопожарна безопасност;
● Опит в експлоатация на енергоснабдителни мрежи, енергосъоръжения и електрически системи или в други области на електротехниката ще се счита за предимство;
● Опит в поддръжка на слаботокови инсталации – ще се счита за предимство.

Ние Ви предлагаме:

● Работа в посветен екип от професионалисти.
● Възможност за професионална реализация в организация с високи стандарти.
● Допълнително здравно застраховане за сметка на работодателя.
● Възможност за допълнително здравно застраховане на членовете на семейството на служителя.
● Програми с отстъпки за близки и роднини на служителя.
● Ваучери за храна на стойност 100 лева.

Необходими документи: актуална професионална автобиография.

Аджибадем Сити Клиник е администратор на лични данни и ще обработва предоставената от Вас информация само и единствено за целите на подбора на персонал. За повече информация относно начина на обработване на личните данни, може да прочетете на сайта на дружеството.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>