Аджибадем Сити Клиник е най-голямата група от лечебни заведения с водеща пазарна позиция в България. Веригата е част от глобална здравна група - IHH Healthcare Berhad (“IHH”). IHH ръководи интегрирани здравни дейности и свързаните с тях услуги и е второто по големина в света публично здравно дружество присъстващо в 10 страни с 80 болнични заведения, в които работят над 65 000 служители.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда ЕАД е многопрофилно лечебно заведение с 37 клиники и отделения. Мисията на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда ЕАД е да осигури достъп на всеки един пациент, нуждаещ се от съвременна медицинска помощ, до навременно и качествено лечение при опазване на достойнството му и зачитане на индивидуалните му изисквания.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда ЕАД стартира подбор за позиция ЕКСПЕРТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ.

Описание на позицията:
 • Поддържа актуални и съответстващи на нормативните изисквания персонални работни файлове на служителите.
 • Обработва документите по администриране на трудово – правните взаимооотношения с персонала.
 • Следи срокове и подава информация на преките ръководители относно изтичане срока на изпитване на служителите в звеното, което ръководят.
 • Организира и води обработването на документите на персонала, като изготвя, предлага за подпис, вписва в териториалното поделение на НАП и връчва на служителите трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди.
 • Организира и координира всички процеси, съпътстващи назначаването и освобождаването на служителите.
 • Поддържа актуално щатно разписание в лечебното заведение.
 • Изготвя справки за броя, състоянието и движението на персонала, поискани от ръководството или външни институции.
Изисквания за заемане на длъжността:
 • Висше образование – Управление на човешките ресурси, Икономика или друго подходящо
 • Опит на същата или сходна позиция – поне две години
 • Отлични познания на нормативната база и добрите практики в сферата на управление на човешките ресурси (КТ, КСО, ЗЗБУТ, Наредби, касаещи трудовото законодателство)
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office, Mail, Internet
 • Опит в работата с "ПОЛИКОНТ" е предимство
 • Много добро ниво на владеене на английски език
 • Отлични организационни и комуникативни умения
 • Много добри организационни умения
Ние Ви предлагаме:
 • Възможност за професионална реализация в най – голямата частна група от лечебни заведения.
 • Мотивираща работна среда в екип от професионалисти, посветени на призванието да помагат на хората.
 • Адекватно и сигурно възнаграждение
 • Допълнително здравно осигуряване.
 • Програми и отстъпки за достъп до здравно обслужване за близки на служителите.
Необходими документи: професионална автобиография на английски език с актуална снимка. Моля, опишете Вашите мотиви да кандидатствате при нас в кратко мотивационно писмо.

Аджибадем Сити Клиник е администратор на лични данни и ще обработва предоставената от Вас информация само и единствено за целите на подбора на персонал. За повече информация относно начина на обработване на личните данни, може да прочетете на сайта на дружеството.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>