Аджибадем Сити Клиник е най-голямата група от лечебни заведения с водеща пазарна позиция в България. Веригата е част от глобална здравна група - IHH Healthcare Berhad (“IHH”). IHH ръководи интегрирани здравни дейности и свързаните с тях услуги и е второто по големина в света публично здравно дружество.

Аджибадем Сити Клиник стартира подбор за позиция АДВОКАТ / ЮРИСКОНСУЛТ:

Отговорности:
Осигурява законосъобразното осъществяване на дейността на дружествата, включени в корпоративната група, като обезпечава правното обслужване на една или няколко дейности в централното управление като:

 • Осигурява законосъобразното осъществяване на дейностите на дружествата в групата.
 • Работи по водените от и срещу дружествата в групата съдебни дела, осъществява процесуално представителство по граждански и административни дела и защитава с правни средства интересите на дружествата в групата пред съдебни органи и други институции.
 • Осъществява правната дейност по изготвяне на договори и техните изменения.
 • Обезпечава правно дейността на дружествата, свързана с доставки на стоки и услуги.
 • Подготвя фирмени документи свързани с дейността на търговските дружества в групата – протоколи, правила, заповеди, пълномощни, заявления за провеждане на административни процедури и др..
 • Участва в изработването и съгласуването на вътрешни правила и указания на дружествата в групата.
 • Осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите в различните отдели на дружествата, включени в групата.
 • Извършва други правни дейности, свързани с функциите на правен отдел под ръководството на ръководител на правен отдел.
Изисквания за заемане на длъжността:
 • Висше юридическо образование.
 • Удостоверение за юридическа правоспособност.
 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо. Доброто владеене на още един чужд език ще се счита за голямо предимство.
 • Минимум 3 години професионален опит.
 • Отлична компютърна грамотност (MS Office, Internet).
 • Силни аналитични умения.
 • Готовност за пътувания при необходимост.
 • Умения за работа в екип, способност за работа под напрежение при спазване на срокове.
 • Професионален опит на подобна позиция в сферата на здравеопазването ще се счита за предимство.
Ние Ви предлагаме:
 • Договор / Трудов договор.
 • Работа на пълен работен ден.
 • Възможност за професионална реализация в организация с високи стандарти.
 • Мотивираща работна среда в екип от професионалисти, посветени на призванието да помагат на хората.
 • Адекватно възнаграждение.
 • Допълнително здравно застраховане.
 • Програми и отстъпки за достъп до здравно обслужване за близки на служителите.
Моля, изпратете Вашето CV и мотивационно писмо не по-късно от 05.08.2022г.

Ще се свържем само с одобрените кандидати за интервю. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност.

Аджибадем Сити Клиник е администратор на лични данни и ще обработва предоставената от Вас информация само и единствено за целите на подбора.

 

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>