Аджибадем Сити Клиник е най-голямата група от лечебни заведения с водеща пазарна позиция в България. Веригата е част от глобална здравна група - IHH Healthcare Berhad (“IHH”). IHH ръководи интегрирани здравни дейности и свързаните с тях услуги и е второто по големина в света публично здравно дружество.

Аджибадем Сити Клиник притежава 3 лечебни заведения с над 750 легла и 4 медицински центъра, в които работят над 2500 човека, 700 от които са лекари, водещи специалисти в своите области. Здравната група предлага уникални за България технологии и медицински услуги. Във веригата са и единствените болници в България, акредитирани от Joint Commission International (JCI) с най-високия стандарт за качество и безопасност в областта на здравеопазването.

Аджибадем Сити Клиник стартира подбор за позиция Специалист Логистика.

Описание на позицията:
• Организира приемането, съхраняването и предаването на медицински и немедицински изделия и консумативи и материали.
• Подготвя, всички необходими документи и информация, свързани с извършван внос и износ и ги представя в срок пред митническите учреждения.
• Комуникира с доставчици и логистични партньори.
• Проследява и оптимизира поръчките, движението на стокитеи транспорта от доставчиците до митница.
• Отговаря за документация, свързана с изписване от склада и транспорт на стоки и материали до отделните звена в групата.
• Обобщава логистичната информация и подготвя справки за ръководството.

Изисквания за заемане на длъжността:
• Висше образование – Бизнес администрация; Икономика; Мениджмънт, Логистика.
• Опит на същата или сходна позиция – поне една година.
• Добро работно ниво на владеене на английски език.
• Отлична компютърна грамотност – MS Office, Internet.
• Отлични организационни и комуникативни умения.

Ние Ви предлагаме:
• Възможност за професионална реализация в най – голямата частна група от лечебни заведения.
• Мотивираща работна среда в екип от професионалисти, посветени на призванието да помагат на хората.
• Адекватно и сигурно възнаграждение.
• Допълнително здравно застраховане.
• Програми и отстъпки за достъп до здравно обслужване за близки на служителите.

Необходими документи: професионална автобиография с актуална снимка.

Аджибадем Сити Клиник е администратор на лични данни и ще обработва предоставената от Вас информация само и единствено за целите на подбора на персонал. За повече информация относно начина на обработване на личните данни, може да прочетете на сайта на дружеството.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>