МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Аджибадем Сити Клиник е лидер в предоставянето на здравни услуги в България. Лечебните заведения в групата на Аджибадем Сити Клиник осигуряват достъп до най-добрите специалисти, услуги, методи и технологии в здравеопазването у нас и региона. Аджибадем Сити Клиник е отличена с най-високия стандарт за качество и безопасност в областта на здравеопазването, даван от най-престижната международна институция JCI (Joint Commission International).

Във връзка с разширяване на дейността си Аджибадем Сити Клиник търси да назначи Медицински лаборант за клинична лаборатория.

Описание на длъжността:
• Извършва различни лабораторни изследвания според установени медицински стандарти;
• Познава принципите и владее техниката за вземане на кръв – венозна и периферна;
• Познава правилата за вземане на различни материали и начините за изследване, според предписанието за добра лабораторна практика;
• Приема, обработва, съхранява и обеззаразява по установения ред, взетите за анализ материали;
• Съхранява заприходените материали, средства, реактиви, апаратура и други, необходими за осъществяване на дейността, според утвърдените медицински стандарти;
• Нанася получените лабораторни резултати, съобразно възприетата отчетност и практика на лечебното заведение;

Изисквания за заемане на длъжността:
• Завършено медицинско образование, специалност "Клиничен лаборант";
• Познаване на технологията на различните лабораторни изследвания;
• Познаване на предназначението, условията за съхранение и ползване на различните материали, пособия, реактиви и апарати, ползвани за лабораторните анализи;
• Има познания по химия и технически умения;
• Умения за работа в екип;
• Силна мотивация за работа;
• Опит е предимство.

Ние Ви предлагаме:
• 7- часов работен ден;
• Работа в посветен екип от професионалисти;
• Ваучери за храна;
• Допълнително здравно застраховане за сметка на работодателя;
• Възможност за допълнително здравно застраховане на членовете на семейството на служителя;
• Професионално обучение и развитие в едно от водещите лечебни заведения в страната и на Балканите.

Необходими документи: CV с актуална снимка

Аджибадем Сити Клиник е администратор на лични данни и ще обработва предоставената от Вас информация само и единствено за целите на подбора на персонал. За повече информация относно начина на обработване на личните данни, може да прочетете на сайта на дружеството.

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>