Аджибадем Сити Клиник е най-голямата група от лечебни заведения с водеща пазарна позиция в България. Веригата е част от глобална здравна група - IHH Healthcare Berhad (“IHH”). IHH ръководи интегрирани здравни дейности и свързаните с тях услуги и е второто по големина в света публично здравно дружество.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда ЕАД е многопрофилно лечебно заведение с 37 клиники и отделения. Има договор с НЗОК по 247 клинички пътеки, 1100 души екип и всяка година предоставя болнична помощ на близо 37 000 души.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда търси да назначи Лекар Педиатър за дежурен педиатричен кабинет за неотложна медицинска помощ.

В клиниката по Педиатрия в ДКЦ Токуда се извършват диагностика и лечение на заболявания в следните области: Детска пулмология и фтизиатрия, Детска гастроентерология, Детска ендокринология, Детска нефрология, Детска ревматология, Алергология.

Изисквания за заемане на длъжността:
• Висше образование - Хуманна медицина със специалност "Педиатрия";
• Професионален опит е предимство;
• Умения за работа с пациенти /деца/;
• Организираност и умение за работа в болнична среда;
• Добри комуникативни умения;
• Отговорност и лоялност.

Основни дейности:
• Осъществява консултантска, диагностична и лечебна дейност;
• Осъществява медицинска дейност след получаване на информирано съгласие от пациента или от неговия законен представител;
• Предоставя ясна и достоверна информация за здравословното състояние на пациента и методите за евентуалното му лечение;
• Отразява извършената дейност в съответната медицинска документация;
• Своевременно назначава и извършва консултативни прегледи, диагностични изследвания и процедури, отговарящи на всички правила на добрата медицинска практика.

Ние Ви предлагаме:
• Отлични финансови условия;
• Работно време на 12-часови смени, нощни, съботно-неделни и дежурства през празнични дни;
• Работата е подходяща и за хора в пенсионна възраст;
• Възможност за професионална реализация в най – голямата частна многопрофилна болница в България.

Необходими документи: CV с актуална снимка.

Аджибадем Сити Клиник е администратор на лични данни и ще обработва предоставената от Вас информация само и единствено за целите на подбора на персонал. За повече информация относно начина на обработване на личните данни, може да прочетете на сайта на дружеството.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>