Аджибадем Сити Клиник е най-голямата група от лечебни заведения с водеща пазарна позиция в България. Веригата е част от глобална здравна група - IHH Healthcare Berhad (“IHH”). IHH ръководи интегрирани здравни дейности и свързаните с тях услуги и е второто по големина в света публично здравно дружество.

Аджибадем Сити Клиник притежава 4 лечебни заведения с над 750 легла и 4 медицински центъра, в които работят над 2500 човека, 700 от които са лекари, водещи специалисти в своите области. Здравната група предлага уникални за България технологии и медицински услуги. Във веригата са и единствените три болници в България, акредитирани от Joint Commission International (JCI) с най-високия стандарт за качество и безопасност в областта на здравеопазването.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда ЕАД е многопрофилно лечебно заведение с 37 клиники и отделения. Има договор с НЗОК по 247 клинички пътеки, 1100 души екип и всяка година предоставя болнична помощ на близо 37 000 души.

Клиниката по Кардиохирургия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда съществува от 13 години. Работи и приема пациенти 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Всяка година екипът на Клиниката по Кардиохирургия извършва над 1000 високоспециализирани сърдечни операции с резултати, съпоставими със световния стандарт. Клиниката по Кардиохирургия има четири сектора - диагностичен, операционен блок, интензивно лечение и стационар. Секторът по Интензивно лечение на Клиниката по Кардиохирургия разполага с 12 легла и отлично подготвен и отдаден на следоперативното възстановяване на пациентите екип - 8 анестезиолога, 18 висококвалифицирани реанимационни сестри и 4 рехабилитатора.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда търси Лекар-ординатор за отделение по „Интензивни и реанимационни дейности в областта на Кардиохирургията“, с възможност за специализация по „Анестезиология и интензивно лечение“, както и с възможност за допълнителна квалификация и курсове.

Изисквания за заемане на длъжността:
• Висше образование - хуманна медицина;
• Професионален опит е предимство;
• Мотивация за работа по най – високи професионални стандарти;
• Отговорност.

Ние Ви предлагаме:
• Възможност за професионална реализация в най – голямата частна многопрофилна болница в България;
• Възможност за специализация по „Анестезиология и интензивно лечение“;
• Възможност за допълнителна квалификация и курсове;
• Ваучери за храна;
• Допълнително здравно осигуряване за сметка на работодателя;
• Възможност за допълнително здравно осигуряване на членове на семейството на служителя.


Необходими документи: CV с актуална снимка.

Аджибадем Сити Клиник е администратор на лични данни и ще обработва предоставената от Вас информация само и единствено за целите на подбора на персонал. За повече информация относно начина на обработване на личните данни, може да прочетете на сайта на дружеството.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>