Аджибадем Сити Клиник е най-голямата група от лечебни заведения с водеща пазарна позиция в България. Веригата е част от глобална здравна група - IHH Healthcare Berhad (“IHH”). IHH ръководи интегрирани здравни дейности и свързаните с тях услуги и е второто по големина в света публично здравно дружество.
Лечебните заведения в групата на Аджибадем Сити Клиник осигуряват достъп до най-добрите специалисти, услуги, методи и технологии в здравеопазването у нас и региона. В своето развитие Аджибадем Сити Клиник привлича, изгражда и поддържа екип от специалисти в различни области.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда търси Електротехник - поддръжка на сграда.

Основни задължения:
● Ежедневен мониторинг на работата на енергосъоръженията и енергийните мрежи, разположени на територията на болницата.
● Поддържа и осигурява правилната експлоатация и безаварийна работа на енергосъоръженията и енергийните мрежи.
● Извършва ремонт, профилактика и текущо техническо обслужване на енергосъоръженията и енергийните мрежи.
● Участва в монтажа на нови съоръжения и инсталации.

Изисквания за заемане на длъжността:
● Образование: Средно/висше техническо образование;
● Познаване на устройството на сградни електрически уредби и техническата им експлоатация;
● Практически опит при извършване на електроремонтни работи по електрооборудването.
● Познаване и спазване на нормативните изисквания и стандарти за монтаж и експлоатация на енергийно оборудване и електрически системи;
● Познаване на нормативните изисквания, свързани с охрана на труда и противопожарна безопасност;
● Опит в експлоатация на енергоснабдителни мрежи, енергосъоръжения и електрически системи или в други области на електротехниката ще се счита за предимство;
● Опит в поддръжка на слаботокови инсталации – ще се счита за предимство.

Ние Ви предлагаме:
● Работа в посветен екип от професионалисти.
● Възможност за работа на смени.
● Възможност за професионална реализация в организация с високи стандарти.
● Допълнително здравно застраховане за сметка на работодателя.
● Възможност за допълнително здравно застраховане на членовете на семейството на служителя.
● Програми с отстъпки за близки и роднини на служителя.
● Ваучери за храна.

Необходими документи: актуална професионална автобиография.

Аджибадем Сити Клиник е администратор на лични данни и ще обработва предоставената от Вас информация само и единствено за целите на подбора на персонал. За повече информация относно начина на обработване на личните данни, може да прочетете на сайта на дружеството.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>