Аджибадем Сити Клиник е най-голямата група от лечебни заведения с водеща пазарна позиция в България. Веригата е част от глобална здравна група - IHH Healthcare Berhad (“IHH”). IHH ръководи интегрирани здравни дейности и свързаните с тях услуги и е второто по големина в света публично здравно дружество.

Аджибадем Сити Клиник притежава 3 лечебни заведения с над 750 легла и 4 медицински центъра, в които работят над 2500 човека, 700 от които са лекари, водещи специалисти в своите области. Здравната група предлага уникални за България технологии и медицински услуги. Във веригата са и единствените болници в България, акредитирани от Joint Commission International (JCI) с най-високия стандарт за качество и безопасност в областта на здравеопазването.

Аджибадем Сити Клиник стартира подбор за позиция Експерт ТРЗ.

Описание на позицията:
 • Изчислява и начислява трудови възнаграждения, обезщетения, данъчни и осигурителни вноски и изготвя месечна ведомост за заплати.
 • Изготвя и подава необходимите месечни декларации в НАП, НОИ и НСИ.
 • Изготвя служебни бележки за доходи.
 • Приема и отчита документи за отпуски и болнични.
 • Изготвя регулярни и при поискване справки и анализи за нуждите на ръководството.
Изисквания за заемане на длъжността:
 • Висше образование в сферата на Управление на човешките ресурси, Икономика или друга подходяща.
 • Предишен опит на подобна позиция- мин. 2 години.
 • Отлични познания по българското трудово и осигурително право, както и нормативната уредба в областта.
 • Владеене на Microsoft Office (Outlook, Word и Excel).
 • Опит със софтуерни продукти за управление на човешките ресурси.
 • Опитът с Поликонт ще се счита за предимство.
 • Владеене на английски език е предимство.
 • Изключителни организационни способности с голямо внимание към детайлите.
Ние Ви предлагаме:
 • Мотивираща работна среда в екип от професионалисти, посветени на призванието да помагат на хората.
 • Адекватно и сигурно възнаграждение.
 • Допълнително здравно застраховане.
 • Програми и отстъпки за достъп до здравно обслужване за близки на служителите.
 • Ваучери за храна.
Необходими документи: професионална автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо.

Аджибадем Сити Клиник е администратор на лични данни и ще обработва предоставената от Вас информация само и единствено за целите на подбора на персонал. За повече информация относно начина на обработване на личните данни, може да прочетете на сайта на дружеството.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>