Aa

Тумори на хипофизата

Хипофизата е малка мозъчна структура, разположена в близост до основата на черепа, която произвежда хормони. Повечето тумори на хипофизата са доброкачествени, но при растежа си притискат съседни структури и най-вече оптичните нерви и предизвикат зрителни смущения. Туморите са хормонално активни и секретират хормони, стимулиращи съответните периферни ендокринни жлези. Макар и по-редки, злокачествените тумори на хипофизата също произвеждат хормони и диференциалната диагноза понякога е трудна. В по-голямата част от случаите причината за развитието на хипофизни тумори остава неясна.