Aa

Туберкулоза

Туберкулозата е сериозна и потенциално опасна, силно заразна болест, която първично засяга белия дроб, но може да се развие навсякъде в тялото - кости, стомашно-чревен тракт, бъбреци, лимфни възли, мозък и др. Причинява се от туберкулозния бацил Mycobacterium tuberculosae. Напоследък туберкулозата отново зачестява, което се обяснява с влошеното икономическо състояние на населението, липсата на достъп до медицински грижи, пренаселеност и лоши хигиенни условия, имунокомпрометиращи заболявания и състояния като СПИН, диабет, бъбречна недостатъчност, провеждане на химиотерапия, напреднала възраст, недохранване. Значение има и активното пътуване към страни, където туберкулозата е честа.

Рискови фактори и застрашени контингенти са:

  • Болни от тежки имунокомпрометиращи заболявания
  • Войници и друг персонал, обитаващи общи помещения
  • Деца в обществени детски градиниБолни в болниците
  • Социални работници
  • Хора, живеещи в пренаселени помещения
  • Малцинства
  • Хора с ниска здравна култура
  • Жители на изолирани райони без достъп до медицински грижи
  • Медицински работници
  • Към това се прибавя и естествената мутация на туберкулозния причинител, която го прави по-издръжлив в околната среда и при неблагоприятни условия, както и по-неподатлив на лечение.

Профилактиката се извършва чрез имунизиране на новороденото с BCG ваксина още при раждането.