Aa
Неврология

Тревожно-депресивни разстройства

Тревожно депресивните разстройства са най-често срещаните психични разстройства. Според различни епидемиологични проучвания те засягат между 15-20% от населението. Повечето хора изпитват тревожност или депресия на моменти. Загубата на любим човек, уволнение от работа, преживян развод и други трудни житейски ситуации могат да накарат човек да изпитва чувство за тъга и самота, да бъде уплашен, нервен и напрегнат. Тези чувства са нормални реакции към стресови фактори на живота.

Някои хора, изпитват тези чувства ежедневно или почти всеки ден без видима причина, което прави трудно тяхното нормално ежедневно функциониране. Тези хора могат да имат тревожно разстройство или депресия, или и двете. Депресивните епизоди могат да бъдат еднократни, но по-често имат тенденция да се повтарят с времето, като средната продължителност на един епизод без лечение е от 6 до 12 месеца. Голяма част от пациентите се възстановяват напълно след депресивен епизод. Понякога обаче се наблюдава хронично протичане с постоянно наличие на някакви симптоми. Това е най-характерно за пациенти в напреднала възраст. Не е необичайно за човек с тревожно разстройство също страдат от депресия или обратното. Почти половината от тези, диагностицирани с депресия са диагностицирани с тревожно разстройство. Добрата новина е, че тези заболявания са лечими, както поотделно, така и заедно. Проблемът е, че много малък процент от тези пациенти изобщо посещават лекар, особено психиатър.