Aa
Неврология

Световъртеж

Един от най - честите проблеми в медицинската практика е световъртежът (вертиго). Това е усещането за въртене на заобикалящата среда около пациента или чувството за залитане/теглене на една страна. Причините най-често са:

 • заболявания на вътрешното ухо/лабиринта, който е отговорен за поддържане на равновесието
 • заболявания на вестибуларния нерв и неговия център в главния мозък
 • заболявания на мозъчния ствол (инсулт)

Най - разпространена форма на вертиго е лабиринтинната, към която се отнасят позицонният (свързан с промяна на позицията на тялото и главата) световъртеж и Болестта на Мениер.

Симптоми

1. Лабиринтно вертиго:

Симптоми на позиционен световъртеж:

 • поява на краткотраен (под 1-2 мин) световъртеж при промяна на положението на главата и тялото
 • нарушение в равновесието
 • гадене
 • повръщане
 • причерняване пред очите
 • няма нарушение на слуха

Симптоми на Мениерова болест:

 • периодично вертиго с продължителност над 20 мин.
 • загуба на слуха
 • звънене/шум в ушите
 • гадене и повръщане

2. Симптоми на вестибуларно вертиго (при засягане на вестибуларния нерв):

 • може да има или да няма загуба на слуха
 • силно вертиго
 • засягане и на други черепно - мозъчни нерви
 • гадене и повръщане

3. Вертиго при засягане на мозъчния ствол:

 • продължителен световъртеж
 • гадене и повръщане
 • нистагъм - неволево повтарящо се движение на очните ябълки
 • засягане на други черепно - мозъчни нерви
 • няма нарушение в слуха.
Диагнозата се поставя чрез:
 • Обстоен неврологичен преглед
 • Електронистагмография (ЕНГ) и видеонистагмография (ВНГ) - за определяне на необичайни очни движения и равновесието при различни положения на главата
 • Магнитен резонанс
 • Компютърна томография
 • Аудиометрия
 • Вестибуларно евокирани миогенни потенциали
 • Компютъризирана постурография