Aa

Сърдечна недостатъчност

Сърдечната недостатъчност е невъзможност на сърцето да изпомпва адекватно за нуждите на тялото количество кръв. Състояния като високо кръвно налягане и коронарна атеросклероза увреждат сърдечния мускул и правят невъзможна функцията му да поема и изпомпва кръвта. Усилията на лекарите са насочени към предотвратяване или намаляване на влиянието на рисковите фактори: хипертония, диабет, коронарна/исхемична болест, затлъстяване, висок холестерол. Сърдечната недостатъчност може да бъде успешно лекувана и качеството на живот на пациентите да остане за дълго време добро. Когато говорите със специалист за заболяването, вероятно ще чуете следните термини: - фракция на изтласкване -  това е количеството кръв, което сърцето изпомпва в един сърдечен удар. В условията на сърдечна недостатъчност тя е намалена
- сърдечно ремоделиране - как сърцето се нагажда към невъзможността да изпомпва кръвта
- систолна дисфункция - сърцето няма достатъчно сила да изпомпи кръвта и всички органи страдат от недостатъчно кръвоснабдяване
- диастолна дисфункция - камерите на сърцето нямат възможност да се разтеглят достатъчно, за да поемат кръвта от предсърдията, малко кръв навлиза в тях и съответно малко се изтласква.

Всичко това означава сърдечна недостатъчност.