Aa
Кардиология

Синдром Х

Доказана исхемия и стенокардна болка при липса на значими стеснения на коронарните артерии. Обсъжда се микроваскуларна болест – нарушение на кръвоснабдяването на нивото на малките артериоли и капиляри.