Aa

Рак на щитовидната жлеза

Около 10% от всички възли в щитовидната жлеза се оказват злокачествени. Макар че като цяло ракът на щитовидната жлеза не е чест, напоследък се забелязва известно зачестяване, което специалистите отдават на подобрената диагностика и улавянето на много малки изменения в жлезата, благодарение на новите медицински технологии.

Рискови фактори за развитието на рака са:
- излагане на йонизираща радиация при лечение на заболявания на врата и главата, както и радиацията в близост до източници на ядрена енергия и при авария на ядрени централи
лична и фамилна анамнеза за гуша
някои наследствени генетични синдроми
Хистологично се различават 5 вида рак, произлизащи от различни клетъчни групи на жлезата. Най-разпространен е папиларния карцином, съставляващ около 80% от всички злокачествени тумори на щитовидната жлеза.