Aa

Рак на костите

Ракът на костите е сравнително рядко злокачествено заболяване, което започва развитието си в костите - първичен костен рак, за разлика от метастазите в костите, където първичното туморно огнище е някъде в тялото. Всички кости могат да се засегнат от туморния процес, но по-често се ангажират дългите кости на ръцете и краката. Съществуват няколко вида костен рак, едни от тях по-чести в детската възраст, а други - при възрастните.

Най-чести рискови фактори за рак на костите са: 

  • Някои наследствени генетични синдроми
  • Болест на Пейджет - това е сигурна преканцероза, която многократно увеличава риска от развитие на костен рак
  • Предишна радиационна терапия в областта на костта по повод друго раково заболяване.