Aa

Пространство-заемащи процеси

Пространство-заемащите процеси са обемни образувания в черепната кутия, които протичат с подобни клинични прояви и субективни оплаквания. Най-често се касае за тумори - първични или метастатични, мозъчни аневризми, абсцеси, хронична субдурална хематома и др. Хистологично най-чести са мозъчните метастази (като първичното огнище е обикновено в гърда, бял дроб, меланома). Първичните мозъчни тумори включват с по-голяма честота астроцитом, глиобластом, олигодендроглиом, епендимом, които имат 5 годишна преживяемост под 50%, както и доброкачествения менингиом, който се среща 2 пъти по-често у жени.