Aa

Периферна невропатия

Периферните нерви предават информация между главния и гръбначния мозък и периферно разположените органи и системи, които се намират под техен контрол. Периферната невропатия е резултат от увреда на тези нерви,  предизвикана от метаболитни, инфекциозни, токсични и травматични фактори.

Рискови фактори:
диабет
злоупотреба с алкохол
недостиг на витамин В
инфекции
автоимунни заболявания
бъбречни и чернодробни заболявания
невротоксини 
Може да протече като увреда на един нерв - мононевропатия, на два или повече нерва в различни области -множествена мононевропатия или засягане на много нерви - полиневропатия. Симптомите се определят от вида на засегнатите нерви: сензорни (за температура,болка и допир), моторни или автономни (регулиращи кръвното налягане, функциите на пикочния мехур, стомашните функции и сърдечната дейност).