Aa

Паническо разстройство

Паническото разстройство се характеризира с постоянни, повтарящи се и неочаквани панически атаки - завладяващо чувство на опасност, когато няма определена причина за това. Среща се по-често в пубертета и младата възраст, като честотата му при жените е два пъти по - висока. Хората, засегнати от това състояние, изпитват непрестанна тревога между пристъпите за това кога и къде отново ще изпитат паническа атака. Паническите атаки съпътстват и други тревожни състояния и значително нарушават нормалния живот на индивида. Много хора с паническо разстройство се опитват да избягат от инвалидизиращия му ефект чрез злоупотреба с наркотици, алкохол и успокоителни. Честотата на синдрома на раздразнено дебело черво е по - честа у хора с паническо разстройство.