Aa

Остър миокарден инфаркт

Острият инфаркт се характеризира със стенокардна болка, обикновено зад гръдната кост. Излъчването най – често е към лявото рамо и лявата ръка. Интензитетът може да варира, но обичайно е значим, понякога е непоносим. Болката може да настъпи при минимални усилия или в покой и да продължи повече от 30 мин. до часове наред. Често приложението на нитропрепарати води до временно облекчаване, без преминаване на оплакванията. Болката при инфаркт може да е съпроводена със задух, загуба на съзнание, спад на артериалното налягане, спад на пулсовата честота, сърдечни аритмии. Често се придружава от чувство за смъртен страх и от обилно изпотяване. Понякога може да има гадене и повръщане.

Инфарктът понякога може да протече без симптоми или с нетипични симптоми – промени в съзнанието, обърканост, тежка отпадналост и обща умора. Това се случва по-често при болни в напреднала възраст, такива със захарен диабет, с множество придружаващи заболявания. По – честа е атипичната презентация при женския пол.  Диагнозата се поставя на базата на клиничните оплаквания,  типични ЕКГ промени и данни от лабораторните, от други неинвазивни и инвазивни изследвания.

Описани са  и асимптомни форми на исхемична болест на сърцето – тиха исхемия, при доказване на исхемия посредством неинвазивни методи.