Aa
Неврология

Остра възпалителна демиелинизираща полиневропатия (Синдром на Гилен-Баре)

Острата възпалителна демиелинизираща полиневропатия (синдрома на Гилен-Баре) е автоиммунно заболяване, xарактеризиращо се с внезапно начало и прогресиращо засягане на периферните нерви и коренчета на крайниците. Първите симптоми са сетивни, като водеща е прогресиращата симетрична мускулна слабост. Тя варира от лека слабост до тежка пареза на четирите крайника, включително на лицето, дихателната и гълтателна мускулатура. При половината болни има обратното развитие в рамките на 2 седмици, като прогресията варира между 1 и 4 седмици. Десет до 20% от пациентите развиват дихателна недостатъчност. Смъртността и хронифицирането е около 2-5%. След острата фаза следва период на постепенно възстановяване за няколко месеца до две години. Диагнозата се поставя въз основа на клинични, електромиографски и лабораторни критерии. Трябва да се изключат други остри и подостри полиневропатии, ботулизъм и порфирия, тромбоза на а.базиларис, миелит, компресия на гръбначния мозък, СПИН инфекция и др. Съвременното лечение е с прилагане на високи дози имуноглобулини. Използва се и комбинирана терапия на плазмафереза и имуноглобулини. Рехабилитацията трябва да започне рано. При правилно лечение пълно възстановяване се постига при над 70% от болните.