Aa

Нестабилна стенокардия

Стенокардна болка, която се е появила за първи път в рамките на предходните 2 месеца (според СЗО) или която става по – честа, по – продължителна или настъпва след миокарден инфаркт.