Aa
Уши-Нос-Гърло

Намаление на слуха

Намалението на слуха е често срещано състояние с напредване на възрастта - около 50% от хората над 70 г. страдат от някаква степен на загуба на слух. Счита се, че наследствеността и излагането дълго време на силен шум са основните фактори водещи до загуба на слух. Лечението с някои медикаменти, напр. гентамицин, някои химиотерапевтични лекарства, аспирин и др., също увреждат временно или постоянно слуха. Обратимо нарушение на слуха се получава и от натрупване на гъст ушен секрет във външния слухов проход. Силата на звука се измерва в децибели. Колкото по - високи са децибелите, толкова по-увреждащ е звука. За сравнение: нормалният говор е в рамките на около 60 ДБ, докато шумът от градския трафик, шумът от мотоциклет или от сешуар е в рисковата зона от 90-100 ДБ. Работата в шумна среда налага употребата на протективни шумозаглушители.

Симптоми

Симптомите на нарушения слух са:

  • приглушено чуване на звуци
  • трудности да се различат отделните думи в условията на друг съпътстващ шум
  • често говорещия бива помолен да произнася думите по - бавно, ясно и силно
  • непрекъснато усилване на звука на телевизора или радиото
  • неучастие и изолиране от разговори и обсъждания

Усложненията от намаления или загубен слух са повече психологически:  тревожност, депресия, подозрителност, чувство на непълноценност

Диагнозата се поставя чрез:
  • Обстоен преглед от УНГ специалист и тестове на Рине и Вебер за звукова проводимост
  • Аудиометрия