Aa
Съдова хирургия

Мозъчно-съдова болест

Засягането на сънните артерии може  да протича дълго време безсимптомно. Когато отлаганията в стената на сънната артерия доведат до пълното й запушване,  се предизвиква спиране на кръвотока в съда, кръвоснабдяващ мозъка, което води до инсулт. Възможно е и откъсване на малки частици от натрупаните в стената на съда тромби и атероматозни плаки, които да запушат малки съдове в мозъка.

Обикновено се появяват следните симптоми: внезапна мускулна слабост или изтръпване на едната страна на тялото, изкривяване на устния ъгъл, нарушения в зрението или слуха, нарушен говор или неправилно използване на думите, остро и силно главоболие, виждане на двойни образи, кратковременна загуба на съзнание. При тези симптоми е задължителна спешна консултация с лекар!

При една вече известна високостепенна (70%) стеноза (стеснение) на сънната артерия рискът от инсулт може да бъде минимизиран посредством операция. Тези операции се извършват повече от 50 години и са част от задължителния спектър хирургични интервенции на всяка съвременна съдова хирургия. При напредване на процеса с цел превенция на мозъчно-съдовата болест и евентуален инсулт утвърден метод за лечение е т.нар. ТЕА или дезоблитерация на сънната артерия. Това е операция, която се извършва най-често под обща анестезия. С кос страничен разрез в областта на шията с дължина около 5-6см. се достига до променената сънна артерия. След отварянето на нейния лумен се премахва по хирургичен път стесняващата артерията атеросклеротична плака с променения слой на стената. Артерията финално се затваря със синтетична заплатка. По време на операцията мозъчното кръвообращение се изследва чрез различни апаратни методи и при съмнение, че е налице риск от нарушаването му, се поставя в артерията канюла или т.нар. шънт за поддържане кръвотока към мозъка. Операцията се извършва с под 2% следоперативни усложнения за превенция на мозъчните инсулти, което я прави безопасна и ефективна.