Aa

Миоперикардит

С клинична характеристика подобна на перикардит, но с повишени лабораторни маркери за сърдечна увреда.