Aa
Кардиология

Миокардит

Често е предхождан от симптоми на  инфекциозно заболяване  - болки в ставите  и  мускулите, втрисане, висока температура. Обичайно симптомите са неспецифични: умора, задух при усилие, сърдечни аритмии, нетипична гръдна болка. Може да протече без симптоми или с бързо развиващи се прояви на сърдечна недостатъчност.