Aa

Масталгия/Мастопатия

Масталгията/Мастопатията е често срещано състояние, изразяващо се с болка в млечните жлези с различен интензитет. Бива циклична масталгия - свързана с менструалния цикъл, и нециклична - без връзка с цикъла. Цикличната е с хормонална генеза и се появява няколко дни преди мензиса, има различна продължителност и може да се усети като дифузна болка в двете или само едната гърда. Този вид масталгия е много по-чест от нецикличната, която обикновено се усеща в точно определено място и е постоянна. При този вид често се касае за травма или подлежащ възпалителен процес.

Симптоми:

Симптомите са болка и/или чувствителност в едната или двете гърди, като болката може да е локализирана или дифузна, неопределена. Често се наблюдава и болезненост при допир и носене на бельо.

Диагнозата се поставя с:

Преглед и анамнеза за връзка с менструалния цикъл

Дигитална мамография

Тънкоиглена биопсия

Ехография на млечни жлези

Компютърен томограф /скенер/ на млечни жлези

При цикличната е препоръчително и воденето на дневник за взаимовръзката на болката с цикъла.